Τετάρτη, 17 Απριλίου 2013

Ημερίδα «Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Ικανότητες και Δεξιότητες Στελεχών»

Το 4ο Δημοτικό Σχολείο Ευκαρπίας-Θεσσαλονίκης συμμετείχε στην παρουσίαση  Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων  Σχολικών Μονάδων που ανήκουν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης και διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση με θέμα : «Ικανότητες και δεξιότητες των στελεχών της Εκπαίδευσης»
Εκεί παρουσίασε το Πρόγραμμα: Comenius 2012-14: Ας παίξουμε παιδικά παιχνίδια των προγόνων μας, με σχέδια και φωτογραφίες των μαθητών και με τη δημιουργία της Δ 2 τάξης  «Παιχνίδια της Αρχαίας Ελλάδας» . Την ίδια στιγμή οι δραστηριότητες του προγράμματος  παρουσιάζονταν μέσω προβολής Power Point.
4th Primary school of Efkarpia –Thessaloniki participated in the presentation of European projects made from School Units that belong to the Primary Education of Western Thessaloniki and was organized by the  Directorate during the forum << Abilities and Skills of the executives of teaching >> and presented the poster : Comenius 2012-14 : Let’s play my ancestors childhood games , with pupils’ drawings and photos and with construction of D2 class <<  Games of the Ancient Greece >>  At the same time the activities of the Project were be presented through Power Point.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου