Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2013

2η συνάντηση στην Ισπανία - 2nd meeting in Spain

Από 5 έως και 9 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε στην Ισπανία η δεύτερη συνάντηση των εκπροσώπων, των σχολείων που παίρνουν μέρος στο πρόγραμμα.

From 5 to 9 February, the second meeting of the representatives of schools that participate in the project , took place in Maria, in Spain.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου